Category Archives: Human dignity

Clicks-brille en Menswaardigheid | Clicks Eyeglasses and Human Dignity

As deel van my nuwe werk by die Fakulteit Teologie by die Universiteit van Stellenbosch met opdrag menswaardigheid, het ek hierdie week ‘n merkwaardige inisiatief ontdek. Die Siyazama projek (in Xhosa “we are trying”) onder leiding van Marietjie Botha van Egon (Eenheid vir Godsdiens en Ontwikkelingsnavorsing) wat gekoppel is aan die Teologiese Fakulteit, bring elke Dinsdag 20-30 Xhosa vroue bymekaar. Hierdie vroue wat almal werkloos is, het ‘n groentetuin by die laerskool gevestig en leer in ruil vir ‘n daaglikse maaltyd wat hul kinders by die skool ontvang asook ‘n maandelikse kospakkie van die Stellenbosch Community Development Programme in Kayamandi naaldwerkvaardighede wat hulle in staat stel om kreatiewe items soos interaktiewe kinderkombersies (kombersies met raserige, kleurvolle speelgoed vasgewerk en ‘n sakkie waar ‘n mens lekkergoed wegsteek), vrolike handsakke, asook brilhuisies te maak.

As part of my new work at the Faculty of Theology at Stellenbosch University with special assignment human dignity, I have recently discovered a aremarkable initiative. The Siyazama project (in Xhosa “we are trying”) under the auspice of Marietjie Botha of Egon (Unit for Religion and Research Development) that is connected to the Faculty of Theology, brings every Tuesday 20-30 Xhosa women together. These women, who are all unemployed and have established a vegetable garden at the primary school and in return for a daily meal for their children at school as well as a monthly food parcel from the Stellenbosch Community Development Program in Kayamandi, are learning needle work skills that enable them to make creative items such as interactive children’s blankets (blankets with loud, colorful toys attached as well as a pocket where one can hide sweets), colorful handbags, as well as eyeglass cases. Continue reading

Gepubliseer in | Posted in Human dignity | 1 Comment

Clicks-brille en Menswaardigheid | Clicks Eyeglasses and Human Dignity

As deel van my nuwe werk by die Fakulteit Teologie by die Universiteit van Stellenbosch met opdrag menswaardigheid, het ek hierdie week ‘n merkwaardige inisiatief ontdek. Die Siyazama projek (in Xhosa “we are trying”) onder leiding van Marietjie Botha van Egon (Eenheid vir Godsdiens en Ontwikkelingsnavorsing) wat gekoppel is aan die Teologiese Fakulteit, bring elke Dinsdag 20-30 Xhosa vroue bymekaar. Hierdie vroue wat almal werkloos is, het ‘n groentetuin by die laerskool gevestig en leer in ruil vir ‘n daaglikse maaltyd wat hul kinders by die skool ontvang asook ‘n maandelikse kospakkie van die Stellenbosch Community Development Programme in Kayamandi naaldwerkvaardighede wat hulle in staat stel om kreatiewe items soos interaktiewe kinderkombersies (kombersies met raserige, kleurvolle speelgoed vasgewerk en ‘n sakkie waar ‘n mens lekkergoed wegsteek), vrolike handsakke, asook brilhuisies te maak.

As part of my new work at the Faculty of Theology at Stellenbosch University with special assignment human dignity, I have recently discovered a aremarkable initiative. The Siyazama project (in Xhosa “we are trying”) under the auspice of Marietjie Botha of Egon (Unit for Religion and Research Development) that is connected to the Faculty of Theology, brings every Tuesday 20-30 Xhosa women together. These women, who are all unemployed and have established a vegetable garden at the primary school and in return for a daily meal for their children at school as well as a monthly food parcel from the Stellenbosch Community Development Program in Kayamandi, are learning needle work skills that enable them to make creative items such as interactive children’s blankets (blankets with loud, colorful toys attached as well as a pocket where one can hide sweets), colorful handbags, as well as eyeglass cases. Continue reading

Gepubliseer in | Posted in Human dignity | 1 Comment