“Oh Lord …”

“Oh Lord …,” staan dit geskrewe op die advertensieborde vir ’n luukse Duitse motor – glo nie bedoel om aanstoot te gee nie, maar tong in die kies, met verwysing na ’n Janis Joplin-liriek. Slim, nè? Dit trek aandag en stook omstredenheid. Christene stuur protes-e-posse rond: “Godslasterlik!” Van kerkleiers word gevra om standpunt in te neem. “Niemand sal dit met die Moslems waag nie,” sê iemand (asof Moslems nie in God glo nie). “Ons Christene kan gerus ’n blaadjie uit hul boek neem.”

Soos Petrus wat oor Jesus se lydingsaankondiging sê: “Mag God dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie!” (Matt. 16:22) Einste Petrus wat later, by Jesus se inhegtenisname, sy swaard uitpluk (Joh. 18:10). (“Hang on Lord, we’re gonna fight for you!” gee die musiekspel Jesus Christ Superstar dit weer.) Waarop Jesus antwoord: “Moenie in my pad staan nie, Satan!” (Matt. 16:23) En: “Hou op daarmee!” (luk. 22:41) (In JCS: “Why are you obsessed with fighting? Stick to fishing from now on.”)

Daar is humor in hierdie tragiek: gelowiges wat dink hulle moet God beskerm. “Dink jy Ek kan nie my Vader om hulp vra nie?” lui Jesus se retoriese vraag (Matt. 26:53). In sy almag kies Hy die lydensweg; in ons onmag wil ons baklei.

Wat dan van die gebod dat jy die naam van die Here jou God nie mag misbruik nie (Eks. 20:7)? Moet mense wat hulle hieraan skuldig maak dan ongestraf bly?

Dink hieraan: die gebod is aan Israel gerig, aan God se volk, nie aan die heidene nie. Ons kan so maklik óns teer ego’s met God se eer verwar. By “ydel gebruik” dink ons eerste aan mense wat God se naam as kragwoord inspan of ligsinnig die spot met geloof dryf, maar is dit regtig die ergste?

In ons vroom verontwaardiging (“O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie …” – Luk. 18:11) vergeet ons hoe juis selfvoldane Christene deur die eeue God se heilige naam misbruik het: om wêreldse mag op te eis, bloedige kruistogte te voer, vergifnis vir geld te probeer verkoop, lande te koloniseer, volksmoord te regverdig, slawe aan te hou, goedkoop genade te soek, Hitler se lof te besing, apartheid uit die Bybel te verdedig, God aan die kant van die ANC te verklaar, die president messias te noem, die VSA se militêre aggressie te heilig, en ja, ’n voorspoed-evangelie te verkondig.

Kyk ons, wanneer ons die “Oh Lord”-advertensie sien, dalk in ’n spieël? Word daarin nie die waardes van ons samelewing gereflekteer nie? En van ’n godsdiens wat Jesus as onder die Wabenzi voorstel en hom dáárom verheerlik?

’n Stukkie Romeinse graffiti uit die eerste eeu ná Christus (herinner kollega Johan Cilliers my onlangs) beeld ’n mensfiguur uit wat opkyk na ’n donkie wat aan ’n kruis hang, met daarby die woorde: “Alexamenos aanbid sy god.” Só is destyds met Christene gespot, want hul lewenstyl het lynreg teen die heersende waardes in Rome ingedruis. Elders in dieselfde vertrek staan ook geskryf: “Alexamenos is getrou.” Al sou ook dit spottend bedoel gewees het, het dit, wie weet, dalk ’n stukkie waarheid bevat: “Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het.” (1 Pet. 3:16-17)

Joplin sing: “Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz? / My friends all drive Porsches, I must make amends. / Worked hard all my lifetime, no help from my friends, / So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz?” Met wie spot sy?

Dalk moet “Oh Lord …” as Kyrie eleison (Here, ontferm U) vertaal word? Of selfs: “O God, wees my, sondaar, genadig.” (Lukas 18:13)

* Klik hier vir Gerrit se blog, DinkNet.

avatar

Oor | About Gerrit Brand

Gerrit is senior lektor in sistematiese teologie aan die Universiteit Stellenbosch, en die skrywer van verskeie vakkundige en populêre artikels asook die monografie Speaking of a Fabulous Ghost – In Search of Theological Criteria, with Special Reference to the Debate on Salvation in African Christian Theology. Sy blog, DinkNet, kan op die aanlyn joernaal LitNet gelees word. Verder skryf hy rubrieke vir die Kerkbode, die Maandblad Zuid-Afrika en Streven. Hy is getroud met Lucia, en hulle het twee seuns, Simon en Arend. Hulle woon in Stellenbosch. || Gerrit is senior lecturer in systematic theology at Stellenbosch University, en the author of several academic and popular articles, as well as the monograph Speaking of a Fabulous Ghost – In Search of Theological Criteria, with Special Reference to the Debate on Salvation in African Christian Theology. His blog, DinkNet, can be read on the online journal LitNet. He also writes columns for Kerkbode, Maandblad Zuid-Afrika and Streven. He is married to Lucia, and they have two sons, Simon and Arend. They live in Stellenbosch.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Deel Ons Artikel | Share Our Article

Soortgelyke Artikels | Related Posts

  • Geen Soortgelyke Artikels Gevind Nie | No Related Posts Found

1 Kommentaar vir | One Response to “Oh Lord …”

  1. avatar Etienne Snyman says:

    Dankie tog! Sê dit weer, Doktor!

Lewer Kommentaar | Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>