Author Archives: Mary-Anne Plaatjies Van Huffel

avatar

About Mary-Anne Plaatjies Van Huffel

Senior Lecturer/Senior Lektor, Ecclesiology (Church Polity)/ Ekklesiologie (Kerkreg), Faculty of Theology / Fakulteit Teologie, University of Stellenbosch/ Universiteit Stellenbosch

Die stryd om die aard en omvang van die tugreg by die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (1881−1994)

The struggle of the Dutch Reformed Mission Churches (1881–1994) with reference to the character and extend of discipline. In this article the struggle concerning the nature and extent of the disciplinary power in the Dutch Reformed Mission Church (DRMC) (1881–1994) … Continue reading

Gepubliseer in | Posted in Uncategorized | Lewer kommentaar | Leave a comment

Die Belydenis van Belhar se kwarteeufees

Op 26 September 2011 het die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) die aanvaarding van die Belydenis van Belhar herdenk. Die feesvieringe was gekenmerk deur ‘n diep nadenke oor die vormingsjare van die Belydenis, asook ’n oproep om die Belydenis … Continue reading

Gepubliseer in | Posted in Uncategorized | Lewer kommentaar | Leave a comment