Versoeningsdag en die Christelike doop

Die doop dui aan wat ons primêre identiteit is:

Ek is gedoop in God se Naam en is dus sy eiendom. Ek behoort aan God.

Ek is deel van God se verbondsvolk. Vir Christene is die volk waaraan hulle behoort die verbondsvolk van God, die nuwetestamentiese volk, die kerk.

Ek is intiem verbind aan Christus deur Gods genade en deur die geloof. Ek is so intiem met Hom verbind soda t wat met Hom gebeur het, ook met my gebeur het: sy lewe op aarde, sy kruis, opstanding, hemelvaart en sit aan die regterhand van die Vader.

Ek is deel van die liggaam van Christus, van sy kerk.

Ek is gereinig en geheilig deur die bloed van Christus.

Ek is deur die bad van die wedergeboorte. Ek het nuwe geestelike perspektief en lewe.

Ek is gevul met die Helige Gees, die Gees wat vernuwend werk in mens, kerk en wêreld. Die Gees wat die oorwinning van Christus oor bose magte vervul en operasionaliseer, die Gees wat van die wereld ‘n plek maak waar ma’s nie wreed vermoor word as hulle hul kinders by kleuterskole aflaai nie, waar renosters nie meer vermink word deur gulsiges en geldgieriges nie.

Hierdie primêre aanduiers van identiteit sê ons is almal God se mense, ons is broers en susters van mekaar. Ons behoort aan mekaar. Oor elke mens is deur God geskrywe: Myne. Daarom sê mense vir mekaar: Myne, my broer, my suster, my eie, ongeag jou agtergrond, etnisiteit, kultuur, taal, nasionaliteit.

Die doop sê daar is tussen mense nie plek vir diskriminasie en uitsluiting en minder- en meerderwaardigheid-kategoriee nie.

As hierdie primêre identiteit in plek is, as ons almal sê ons as gedooptes is God se eiendom, God se kinders, God se huisgesin, ons is vergeefdes, gereinigdes, wedergeborenes, Geesvervuldes – dan praat ons makliker, selfs humoristies, oor sekondêre sosiale identiteite soos:

Is ek bruin, swart, Khoi, Griekwa, Hessekwa, Outenikwa ens.?

Of is ek Afrikaner. Afrikaanse, Blank, wit?

Ek praat ernstig, maar bevrydend en versoenend en lighartig oor sekondêre identiteite, in die doop-erkenning dat almal menswaardig en gelykwaardig is, in die doop-erkenning dat niemand uitgesluit word nie, in die dooperkenning dat ons vergeefde, gereinigde en heilige lewens najaag.

Op versoeningsdag, op 16 Desember, dink gedooptes aan hulle wat deur middel van ‘n gelofte en geweld gehunker het na ‘n plek, ruimte, lewensbestaan in die Suid-Afrikaanse son. Ons dink ook aan hulle wat op hierdie dag gekies het om deur gewelddige verset en protes ‘n plek, ruimte, lewensbestaan te bewerk in die Suid-Afrikaanse son. En gedooptes weet dat onse God vir almal ‘n plek het in hierdie land. Vir elkeen van alle kleure en kulture en agtergronde, is daar ‘n plek in die Suid-Afrikaanse son, om te blom, om te leef, om waarlik te mens. Ikhaya lethhu zonke. A home for all. ‘n Tuiste vir almal!

En sonder geweld, maar met gasvryheid reis gedooptes van alle agtergronde saam na God se mooi toekoms vir al sy mense!

Hierdie artikel het oorspronklik in Die Burger verskyn.

avatar

Oor | About Nico Koopman

Nico Norman Koopman was born in Niekerkshoop in the Northern Cape. He attended school in Koegasbrug, Lime Acres and Kimberley. His academic qualifications were conferred by the University of the Western Cape. During his doctoral studies he spent two study periods at the Free University in Amsterdam. He served as pastor of the Uniting Reformed Church in Atlantis, as student chaplain at the University of the Western Cape, the former Peninsula Technikon and Bellville College of Education, and as lecturer in Theology and vice-rector of the Huguenot College in Wellington. He was appointed as senior lecturer in Systematic Theology at Stellenbosch University in 2001, where he was promoted to associate professor in 2004 and full professor in 2007. Since 2002 he also serves as Director of the Beyers Naudé Centre for Public Theology. He is currently the Dean of the Theology Faculty at Stellenbosch University.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Deel Ons Artikel | Share Our Article

 • Add to favorites
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Buzz
 • LinkedIn
 • PDF
 • Print
 • StumbleUpon
 • Twitter

Soortgelyke Artikels | Related Posts

 • Geen Soortgelyke Artikels Gevind Nie | No Related Posts Found

Lewer Kommentaar | Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>